Tầng 9, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cấu Giấy
   Làm việc từ thứ 2 – Thứ 7 | 8 a.m. – 7:30 p.m