Stellar Reporter & Auditor for Exchange Server

Giá hiện tại : 100 
Giá cũ: 200 
Đã giảm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Stellar Reporter & Auditor for Exchange Server là phần mềm phân tích & báo cáo tự động để quản trị viên thực hiện kiểm toán Exchange.
  • Công cụ kiểm toán Exchange theo dõi và phân tích mọi dữ liệu quan trọng trên mạng Exchange Server và AD.
  • Nó trang bị cho quản trị viên các báo cáo kiểm toán chính xác và có thể hành động trong thời gian thực mà không phải sử dụng Exchange Management Shell.