Các chính sách và hình thức cấp phép bản quyền Microsoft

Lưu ý quan trọng

Ngày 14/01/2020 Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ cập nhật cho Windows 7 sau hơn 10 năm ra mắt.

Các hình thức bản quyền Microsoft

Trả lời