Hướng dẫn cài đặt Zoom Meeting | Dạy học trực tuyến

Hướng dẫn cài đặt Zoom Meeting bằng video

Cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom Meeting trên máy tính

Bước 1:

  • Tải bộ cài phần mềm Zoom Meeting tại các liên kết bên dưới.
Tải bộ cài cho Windows Tải bộ cài cho Macbook

Bước 2:

  • Mở file cài đặt vừa tải về và cài đặt theo hướng dẫn của trình cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ được diễn ra tự động.
2020-02-17_181937

Bước 3: 

  • Cài đặt thành công, mở ứng dụng Zoom Meeting và bấm “Join a Meeting” để tham gia lớp học.
  • Nhập vào ID của lớp học và khai báo tên của học sinh.
  • ID của lớp học đã được giáo viên của lớp cung cấp trước đó.
  • Sau khi khai báo đầy đủ thông tin bấm “Join” để tham gia lớp học.
2020-02-17_182952
  • Tham gia lớp học thành công qua phần mềm Zoom Meeting.

Trả lời