Hướng dẫn khôi phục, cài đặt lại máy chủ email Mdaemon

Trong quá trình hoạt động, công ty bạn có nhu cầu di chuyển máy chủ email Mdaemon, các bước sau đảm bảo  việc di chuyển đúng đắn và kích hoạt lại bản quyền thành công.

  1. Kiểm tra phiên bản Mdaemon hiện tại và tải về bộ cài tương ứng tại địa chỉ sau http://archive.altn.com/mdaemon/Archive/
Screen Shot 2019-02-19 at 1.38.28 PM

2. Deactivate bản quyền Mdaemon tại Help | Active Your Mdaemon Software | Deactivate Mdaemon…
Lưu ý: Deactivate các plugin đi kèm Mdaemon nếu có mua bản quyền cho các sản phẩm này.

Screen Shot 2019-02-19 at 1.20.03 PM

3. Stop toàn bộ các service đang chạy liên quan đến Mdaemon, Security Plus, Webadmin. Tiếp đó backup lại toàn bộ dữ liệu email, phục vụ cho quá trình cài đặt lại sau này. Thư mục cần backup là C:Mdaemon ( mặc định khi cài đặt Mdaemon, hoặc có thể là thư mục tùy chỉnh ).

Screen Shot 2019-02-19 at 1.20.03 PM

4. Copy thư mục đã backup vào máy chủ mới với vị trí tương ứng như trên máy chủ cũ.

5. Cài đặt lại các certificate cho máy chủ mail ( nếu có).

6. Chạy file cài đặt lại Mdaemon và tiến hành cấu hình.

Lỗi thường gặp và cách khắc phục:

Cài đặt service Mdaemon và đặt chế độ khởi động là Automatic.

Mdaemon

Cài đặt dịch vụ thành công, ở trong Services của máy chủ đã có dịch vụ này, khởi động lại máy chủ và kiểm tra kết quả.

Mdaemon

Trả lời