MapInfo Pro | Hướng dẫn tải và cài đặt MapInfo Pro

MapInfo Professional

MapInfo pro được biết đến là một ứng dụng phân tích địa lý và ánh xạ mạnh mẽ cung cấp các giải pháp không gian địa lý.

MapInfo Pro giúp bạn trình bày kết quả kinh doanh của mình theo một cách mới, trực quan hơn.

Tổng quan về phần mềm MapInfo Pro

  • MapInfo Pro là phần mềm giúp các nhà phân tích kinh doanh và các chuyên gia GIS có được những hiểu biết mới về thị trường của họ, bằng cách chia sẻ các bản đồ và đồ thị giàu thông tin để cải thiện việc ra quyết định chiến lược.
  • Phần mềm thể hiện rõ mối quan hệ giữa địa lý và dữ liệu, nhờ vào bản đồ và đồ họa chi tiết.
  • MapInfo Pro là một công cụ lập bản đồ máy tính toàn diện cho phép bạn thực hiện phân tích địa lý phức tạp như chia hoặc tổ chức lại một khu vực, truy cập dữ liệu từ xa, kéo và thả các đối tượng bản đồ vào các ứng dụng của bạn, tạo các bản đồ chuyên đề nhấn mạnh các khu vực (pattern) trong dữ liệu của bạn và hơn thế nữa.
  • Điểm vượt trội của MapInfo Pro so với các phần mềm khác (MicroStation là điển hình) là khả năng biên tập bản đồ chuyên đề rất tốt với công cụ “Create the matic map”.
  • MapInfo Pro được xây dựng chủ yếu để xử lý các số liệu bản đồ có sẵn, các số liệu thuộc tính của bản đồ bởi khả năng kết nối với các phần mềm khác rất tốt, thông qua việc hỗ trợ việc mở, lưu file với phần mở rộng rất đa dạng và công cụ chuyển đổi giữa các định dạng file.
  • Phần mềm MapInfo Pro được các doanh nghiệp rất ưa chuộng và tin dùng.

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Mapinfo pro

Tải phần mềm MapInfo Pro và làm theo hướng dẫn dưới đây

Word Image
Word Image 1
Word Image 2
Word Image 3
Word Image 4

Sau đó bạn chọn ” NO ” và kết thúc cài đặt phần mềm MapInfo Pro

Word Image 6

Trả lời