Những tính năng cơ bản của Google Workspace

Google Workspace La Gi
 • Email tùy chỉnh chứa miền của bạn
 • Hoạt động trên nền tảng đám mây, không cần cài đặt
 • Các tính năng quản trị và bảo mật nâng cao
 • Dùng thử miễn phí 14 ngày, sau đó tính phí hàng tháng

Google Workspace là gì?

Google Workspace là phiên bản phát triển mở rộng của G Suite. Thực tế, đây không phải lần đổi tên đầu tiên. Dịch vụ này từng được gọi là “Google Apps for Your Domain”. Sau đó nó được đặt lại là “Google Apps” trước khi có cái tên chính thức là “G Suite” vào năm 2016.

những tính năng cơ bản của Google Workspace

 • Email bảo mật dành cho doanh nghiệp và nhiều tính năng khác
 • Google Meet cuộc họp video an toàn cho doanh nghiệp của bạn.
 • Google Chat đơn giản hóa tính năng nhắn tin riêng và nhắn tin theo nhóm
 • Lịch trực tuyến tích hợp được thiết kế cho các nhóm
 • Drive lưu trữ, truy cập và chia sẻ tệp của bạn ở một nơi an toàn
 • Google Docs tài liệu Xử lý văn bản cho nhóm
 • Google Sheets bảng tính có tính cộng tác, thông minh, bảo mật dành cho những tổ chức có nhịp độ phát triển nhanh
 • Google Slides cùng nhau tạo các bản trình bày đẹp
 • Google Forms dễ dàng tạo các cuộc khảo sát và biểu mẫu cho mọi người
 • Sites dễ dàng tạo trang web nhóm có tác động mạnh
 • Keep ghi lại nội dung quan trọng và làm được nhiều việc hơn.
 • Apps Script tối ưu hóa cách bạn làm việc
 • Cloud Search có thông tin bạn cần ngay lập tức

Trả lời