Aspose.BarCode for C++

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Lưu hình ảnh mã vạch đã tạo vào luồng hoặc tệp
  • Nhận dạng mã từ luồng hoặc hình ảnh
  • Mã hóa và giải mã các ký tự không phải tiếng Anh trong các loại 2D
  • Kiểm soát kích thước và hướng