Aspose.Cells for JasperReports

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo báo cáo dưới dạng Tệp Microsoft Excel
  • In báo cáo dưới dạng bảng tính
  • Xuất tệp Excel dưới dạng bảng tính có thể chỉnh sửa