Aspose.Email for C++

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tính năng API xử lý tệp lưu trữ thư & tệp email
  • Quản lý tin nhắn MIME qua Thư viện C ++
  • Quản lý các định dạng tệp tin thư Outlook
  • Sản xuất & tiêu thụ các mẫu lặp lại của iCalendar