Aspose.Email for .NET

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tính năng API Email .NET nâng cao
  • Tự động chuyển đổi thư thành nhiều định dạng email trong .NET
  • Quản lý các đối tượng lịch với API iCalendar
  • Gửi & Nhận Email qua SMTP, POP3 & IMAP