Aspose.OCR for Java

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Đọc các ký tự khác nhau từ hình ảnh
  • Hỗ trợ các định dạng hình ảnh phổ biến
  • Đọc văn bản bằng nhiều phông chữ