Aspose.PDF for JasperReports

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tính năng API JasperReports PDF nâng cao
  • Chuyển đổi báo cáo JRXML sang định dạng PDF
  • Độ trung thực cao, giống hệt với thiết kế báo cáo
  • Adobe Acrobat Automation – Không cần thiết