Aspose.PDF for Reporting Services

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Hiển thị tài liệu báo cáo RDL dưới dạng PDF hoặc XPS trực tiếp từ Dịch vụ báo cáo
  • Tích hợp với Microsoft Report Viewer ở chế độ cục bộ
  • Tạo mục lục, bảng và danh sách số liệu cho các tệp PDF