Aspose.PSD for .NET

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Chuyển đổi các tệp Photoshop thành hình ảnh
  • Tạo một tệp Photoshop từ đầu
  • Tải các tệp Photoshop hiện có
  • Clip thành một vùng hình chữ nhật