Aspose.Slides for C++

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Lưu bản trình bày vào tệp hoặc luồng
  • Chuyển đổi bản trình bày sang định dạng tiêu chuẩn
  • Quản lý các thuộc tính tài liệu tích hợp và tùy chỉnh
  • Bảo vệ bản trình bày bằng mật khẩu