Aspose.Slides for JasperReports

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo báo cáo tài khoản
  • Hỗ trợ bảng xếp hạng MSO 2016
  • Tạo nhiều báo cáo biểu đồ trục
  • Thêm hình ảnh, văn bản, dòng vào báo cáo