Aspose.Slides for Java

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo hoặc sao chép các trang trình bày hiện có từ các mẫu
  • Lưu và mở tệp vào và từ luồng

  • Tạo bản trình bày từ cơ sở dữ liệu

  • Tạo hình dạng và thêm văn bản vào hình dạng trên trang trình bày