Aspose.Slides for .NET

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo hoặc sao chép các trang trình bày từ các mẫu
  • Làm việc với các bảng PowerPoint qua API
  • Áp dụng hoặc loại bỏ lớp bảo vệ trên các hình dạng
  • Thêm biểu đồ Excel dưới dạng OleObjects vào trang trình bày