Aspose.Slides for Reporting Services

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo biểu đồ so sánh trong báo cáo RDL và xuất dưới dạng bản trình bày
  • Tạo báo cáo RDL phức tạp và xuất sang tệp bản trình bày
  • Xuất báo cáo RDL làm trung tâm dữ liệu mang theo các báo cáo phụ