Aspose.Tasks for .NET

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Tạo các tệp MS Project và Oracle Primavera từ đầu
  • Xác định các ngày trong tuần và ngoại lệ cho lịch

  • Đọc và ghi các tệp MS Project được bảo vệ bằng mật khẩu

  • Quản lý đường cơ sở, chi phí và sự kiện quan trọng