Aspose.Total for JasperReports

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • Xuất báo cáo dưới dạng tài liệu Microsoft Word
  • Xuất báo cáo dưới dạng bảng tính Microsoft Excel
  • Xuất báo cáo dưới dạng bản trình bày Microsoft PowerPoint
  • Xuất báo cáo dưới dạng định dạng tài liệu di động