Foglight for PostgreSQL

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Phân tích truy vấn
  • Giám sát người viết nền
  • Phân tích chức năng
  • Hình ảnh hóa bảng