FumeFX for Cinema 4D

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Sitni Sati
  • FumeFX là một plugin động lực học chất lỏng mạnh mẽ cho Maxon Cinema 4D.
  • Mô phỏng và kết xuất lửa thực tế, khói, vụ nổ và các hiện tượng khí khác.
  • Không có khả năng nắm bắt sự tinh tế và phức tạp của hành vi khí lỏng.
  • Ưa chuộng bởi giới nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh, những người đòi hỏi tối đa trong hiện thực.