GoodSync

Giá:Liên hệ

GoodSync
  • Đồng bộ dữ liệu một chiều và hai chiều
  • Sao lưu dữ liệu tới bất cứ đâu
  • Tự động đồng bộ khi có thay đổi từ nguồn hoặc đích
  • Hỗ trợ hầu hết các dịch vụ lưu trữ cloud