GroupDocs.Signature

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
Aspose Pty Ltd
  • GroupDocs.Signature for .NET
  • API .NET gốc để thêm, tìm kiếm và xác minh hầu hết các loại chữ ký kỹ thuật số phổ biến vào Microsoft Office, PDF, hình ảnh và nhiều định dạng khác trong các ứng dụng .NET.
  • GroupDocs.Signature for Java
  • Trao quyền cho các ứng dụng Java với khả năng Chữ ký điện tử để ký điện tử nhiều loại tài liệu và hình ảnh trên bất kỳ hệ điều hành nào có cài đặt JDK.