HelpSystems Visual Identity Suite

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Phương pháp tiếp cận bảo mật đầu tiên nhận dạng.
  • Thực thi Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC).
  • Tránh mệt mỏi khi chứng nhận với chứng nhận cốt lõi