NVivo

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Nhập dữ liệu từ hầu như bất kỳ nguồn nào
  • Phân tích dữ liệu bằng các công cụ quản lý, truy vấn và trực quan hóa nâng cao
  • Đặt những câu hỏi phức tạp về dữ liệu của bạn để xác định chủ đề và rút ra kết luận rõ ràng
  • Đạt được kết quả nghiên cứu mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn hơn