Scanova QR API

Giá bán : 10 
Giá nhà sản xuất: 20 
Tiết kiệm: 10  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Tạo mã QR tĩnh qua web trong hệ thống (thông qua API REST).
  • Thanh toán bằng mã QR, Tương tác trên mạng xã hội.
  • ID nhân viên và thẻ tên sự kiện, Thẻ sản phẩm và bao bì
  • Hệ thống chăm sóc sức khỏe, Xác minh tài liệu.