Vembu Cloud BDR Suite

Giá bán : 100 
Giá nhà sản xuất: 200 
Tiết kiệm: 100  (50%)
Lưu ý: Giá trên web có tính chất tham khảo, có thể tăng hoặc giảm so với hiện tại, Quý khách vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.
  • Sao lưu tệp – Tệp / Thư mục của Windows, Linux, Mac, NAS
  • Sao lưu cấp ứng dụng cho MS Exchange, SQL, Sharepoint, Outlook, MySQL
  • Sao lưu Office 365 – Thư, Danh bạ, Lịch và dữ liệu OneDrive
  • Lưu trữ dữ liệu sao lưu trong Vembu Cloud