Các giới hạn trong sử dụng Gsuite bản quyền

Bộ công cụ của Google có các giới hạn mà người dùng cần lưu ý khi sử dụng, các giới hạn trong Gsuite:

Giới hạn của Gsuite trong việc gửi nhận mail

  • Mỗi tài khoản Gsuite được gửi ra ngoài và nội bộ tối đa 2000 mails mỗi ngày.
  • Mỗi tài khoản được phép tự động chuyển tiếp thư sang tài khoản khác tối đa 10.000 emails / ngày.
  • Trong trình soạn thư, tối đa 2000 địa chỉ nhận ( các địa chỉ nội bộ ) hoặc tối đa 500 địa chỉ nhận nếu người nhận bên ngoài công ty.
  • Giới hạn số người nhận trong ngày là 10.000.
  • Việc gửi nhận thư trên thiết bị di động cũng áp dụng giới hạn giống như gửi nhận qua trình duyệt web hoặc email client.

Giới hạn của Gsuite trong dung lượng lưu trữ

Các gói sản phẩm của Gsuite có mức dung lượng lưu trữ khác nhau:

Gsuite
Enterprise
Gsuite
Business
Gsuite
Basic
Dung lượng lưu trữ
(Bao gồm cả email và Google Drive)
Không giới hạnKhông giới hạn30 GB
Giới hạn gửi file đính kèm25 MB25MB25 MB
Giới hạn nhận file đính kèm50 MB50 MB50 MB

Có thể mua thêm dung lượng lưu trữ cho từng tài khoản G Suite ?

Để nhận được gói lưu trữ không giới hạn, khách hàng cần mua ít nhất 05 license của G Suite Business hoặc G Suite Enterprise.Gói G Suite Basic, có thể mua thêm dung lượng lưu trữ cho từng user.

Trả lời