Hướng dẫn cài đặt và sử dụng bản quyền IDM

Hướng dẫn sử dụng IDM bản quyền

1. Chia nhỏ file tải về

Theo cấu hình mặc định, ứng dụng sẽ chia nhỏ file tải về thành 8 phần để tăng tốc độ tải. Chúng ta có thể tăng số này lên để tăng tốc độ tải file.

  • Mở giao diện chính | Chọn Option trên thanh công cụ để vào tùy chọn
  • Tại thẻ Connection: thay đổi Default max, conn, number từ 8 thành 16 ( mặc định là  8)
  • Nhấn OK để lưu lại cấu hình
Hướng dẫn IDM

2. Giới hạn tốc độ download

  • Tại giao diện phần mềm | Chọn tab Downloads | Speed Limiter | Settings
  • Khai báo tốc độ giới hạn
  • Tích chọn “Always turn on Speed Limiter on IDM startup” để phần mềm tự động giới hạn mỗi khi ứng dụng khởi động

3. Tự động quét virus khi tải xong

  • Tại giao diện chính | Chọn Option
  • Tại thẻ Download, mục Virus checking
  • Duyệt tới file chạy của chương trình diệt virus đang có trên máy
Hướng dẫn IDM

4. Sử dụng extention trên các trình duyệt

Các trình duyệt phổ biến hiện tại đều có các extention hỗ trợ cho IDM, giúp có thể tải file nhanh chóng với một click chuột.

Hướng dẫn IDM cài thêm các extention cho:

Trả lời