Những lợi ích của phần mềm Microsoft Visio 2021

Visio Pro 2021 1
  • Tạo các sơ đồ chuyên nghiệp với các mẫu và hình dạng được tạo sẵn
  • Xây dựng và xác thực các sơ đồ hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành.
  • Sử dụng ngón tay hoặc bút để vẽ và ghi chú thích tự nhiên trên các thiết bị cảm ứng

Visio Professional 2021

  • Dễ dàng tạo các sơ đồ chuyên nghiệp với các mẫu và hình dạng được tạo sẵn
  • Xây dựng và xác thực các sơ đồ hỗ trợ các tiêu chuẩn ngành, bao gồm BPMN 2.0 và UML 2.5
  • Sử dụng ngón tay hoặc bút của bạn để vẽ và ghi chú thích tự nhiên trên các thiết bị cảm ứng
  • Tạo các hình ảnh trực quan hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng sơ đồ mô hình cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn
  • Hợp tác với những người khác bằng cách thêm và trả lời các bình luận trong Visio
  • Liên kết sơ đồ với dữ liệu trực tiếp từ các nguồn nội bên và bên ngoài

Chỉnh sửa linh hoạt

Thay đổi các hình trong sơ đồ hiện có mà không bị mất kết nối giữa hình và bố cục, đơn giản hóa việc điều chỉnh diện mạo của sơ đồ mà không bị mất phần việc đã thực hiện.

Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu

Visio hỗ trợ sổ làm việc Microsoft Excel, cơ sở dữ liệu Microsoft Access, danh sách Microsoft SharePoint Foundation, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, danh mục Microsoft Exchange Server, thông tin Azure Active Directory và các nguồn dữ liệu OLEDB hoặc ODBC khác.

Chỉ báo sự hiện diện theo thời gian thực

Xem vị trí các đồng tác giả đang làm việc trên bảng vẽ bằng chỉ báo hiện diện đơn giản cho các tệp đã lưu trên đám mây.

Trả lời