Phần mềm Microsoft Project 2021 có gì đặc biệt ?

Mua Project 2021 Ban Quyen Min
  • Các mẫu dựng sẵn giúp bạn bắt đầu dự án của mình theo đúng hướng.
  • Người dùng có thể gửi bảng chấm công để nắm bắt thời gian dành cho công việc.
  • Chạy các tình huống giả định để tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao.

Project Professional 2021

  • Các mẫu dựng sẵn giúp bạn bắt đầu dự án của mình theo đúng hướng
  • Người dùng có thể gửi bảng chấm công để nắm bắt thời gian dành cho công việc của dự án và công việc ngoài dự án
  • Chạy các tình huống giả định để tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao
  • Tự động điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc dựa trên các thành phần phụ thuộc
  • Thể hiện trực quan các lịch trình phức tạp với nhiều mốc thời gian tích hợp
  • Được cấp phép cho 1 PC
  • Hỗ trợ Kênh dịch vụ dài hạn (LTSC) và tương thích với Office LTSC và Office 2021

Báo cáo có nhiều thông tin

Các báo cáo tích hợp như Burndown và Resource Overview cung cấp thông tin chi tiết cho các bên liên quan để đạt được kết quả tốt hơn.

Bảng chấm công

Gửi bảng chấm công để nắm bắt thời gian dành cho công việc dự án và ngoài dự án để tính lương, lập hóa đơn, v.v.

Trực quan hóa mối quan hệ

Tô sáng đường dẫn nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt giúp bạn hình dung được mối quan hệ giữa các nhiệm vụ.

Cộng tác

Di chuột qua tên của các thành viên trong nhóm trong kế hoạch dự án để xem sự hiện diện trực tuyến và bắt đầu trò chuyện hoặc cuộc gọi thông qua Microsoft Teams for Business (được cấp phép riêng biệt).

Trả lời