Những tính năng cơ bản của Microsoft 365 A1

Quy
 • Bản quyền Microsoft 365 A1 đã bao gồm bản quyền cho bộ ứng dụng Office online và bản quyền Windows 10 Education A1.
 • Triển khai Windows 10 và Office 365 nhanh chóng trong trường học bằng qua tài khoản Microsoft.
 • Windows 10 và bộ ứng dụng Office luôn được cập nhật bảo mật và tính năng mới nhất.
 • Có sẵn tính năng chia sẻ và tương tác làm việc nhóm ngay trên các ứng dụng như Word, Excel 365.

Tương tác giữa dạy và học

 • Microsoft 365 A1  tích hợp sẵn hàng loạt các công cụ hỗ trợ khả năng giảng dạy.
 • Làm việc trên cùng một file với Office Online và OneDrive.
 • Họp, chat nhóm, IM, video call với Microsoft Teams.
 • Chia sẻ dữ liệu với không gian lưu trữ không giới hạn trên OneDrive.
 • Thảo luận, đóng góp và chia sẻ ý kiến qua cổng intranet Sharepoint online.
 • Mạng xã hội nội bộ, truyền thông nội bộ trường học với Yammer Enterprise.
 • Chia sẻ kiến thức, tài liệu hướng dẫn trực quan qua video với Microsoft Stream.
 • Giao bài và chấm điểm qua OneNote Classnotebook.

Giảm thời gian, tăng tương tác

 • Kết quả cho thấy, sử dụng Microsoft 365 A1 giúp giảm thời gian chuẩn bị giáo án của giáo viên. Giảm thời gian học sinh cần ghi chép và giảm thời gian viết lên bảng trong cách dạy học truyền thống.
 • Bằng cách sử dụng các thiết bị thông minh như máy tính bảng và bút điện tử. Giáo trình, giáo án đến với học sinh, sinh viên thuận tiện và đơn giản hơn. Người học có thêm nhiều thời gian để tương tác với người dạy.

Bài giảng điện tử 

 • Giáo trình, bài giảng và bài tập có thể dễ dàng giao tới học sinh một cách hàng loạt. Không cần tốn nhiều giấy vở và bút mực,phấn viết.
 • Giáo viên có thể chấm bài điện tử, trả bài và thu bài điện tử đơn giản nhanh chóng.
 • Giáo viên một lớp có không gian làm việc mang tính tổng thể. Giáo viên có toàn quyền, học viên chỉ có quyền đọc trên khu vực chia sẻ giáo án. Học sinh chỉ có quyền trên khu vực của chính họ mà không có quyền trên không gian của học sinh khác.
 • Giáo viên có toàn quyền trên mọi không gian của lớp. Ngoài ra có thêm không gian chung để học sinh tự do tương tác và trao đổi.

Chống rò rỉ và thất thoát dữ liệu

 • Các chính sách trên Microsoft 365 A1 có thể giúp trường học quản lý dữ liệu nhạy cảm. Các chính sách có thể được tự động áp dụng hoặc áp dụng thủ công.
 • Quản trị viên có thể cấu hình, các dữ liệu nội bộ chỉ có thể đọc được khi đăng nhập bằng tài khoản 365 của trường. Các dữ liệu sau khi chia sẻ với đối tác sẽ tự động hết hạn sau số ngày chỉ định. Hoặc có thể hạn chế việc đối tác in các tài kiệu hoặc chỉnh sửa các tài liệu được chia sẻ.
 • Các email có tính chất quan trọng chứa những thông tin nhạy cảm có thể cấu hình chống forward. Hoặc người nhận chỉ có thể đọc email mà không thể có thêm bất cứ thao tác nào.
 • Các nhãn mã hóa dữ liệu với Microsoft 365 A1 có thể thực hiện được trên hầu hết các định dạng file. Hỗ trợ đầy đủ tính năng nhất với các ứng dụng Microsoft Office.

Trả lời