Tại sao nên sử dụng phần mềm Intruder để bảo vệ cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp?

Intruder
 • Intruder là một trình quét lỗ hổng dựa trên đám mây.
 • Tìm ra điểm yếu bảo mật mạng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tránh vi phạm dữ liệu tốn kém.

Những lợi ích khi sử dụng phần mèm intruder

Tìm điểm yếu của bạn, trước khi có tin tặc
 • Intruder là một trình quét lỗ hổng dựa trên đám mây.
 • Để tìm ra điểm yếu bảo mật mạng trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của bạn.
 • Để tránh vi phạm dữ liệu tốn kém.
Bảo mật cấp doanh nghiệp
 • Intruder sử dụng cùng một công cụ quét cơ bản như các ngân hàng và chính phủ lớn trên toàn thế giới.
 • Bạn có thể tận hưởng cùng một mức độ bảo mật, nhưng không có gì phức tạp.
Chu vi cụ thể
 • Intruder diễn giải các kết quả từ các máy quét lỗ hổng tiên tiến để giúp bạn tìm ra các lỗi phổ biến.
 • Làm tăng bề mặt tấn công bên ngoài, chẳng hạn như khi cơ sở dữ liệu tiếp xúc với internet.
Giám sát liên tục
 • Chúng tôi luôn theo dõi an ninh của bạn, vì vậy bạn không cần phải làm vậy.
 • Kẻ xâm nhập liên tục theo dõi các hệ thống của bạn và sẽ chủ động quét cho bạn các lỗ hổng mới nhất ngay khi chúng xuất hiện.
Kết nối đám mây
 • Duy trì khả năng hiển thị hoàn hảo của hệ thống của bạn bằng cách tích hợp Intruder với các nhà cung cấp đám mây của bạn.
Kết quả thông minh
 • Intruder cung cấp các kết quả được ưu tiên với bối cảnh được thêm vào, tiết kiệm thời gian cho các nhà phân tích an ninh mạng.
Giảm tiếng ồn
 • Tập trung vào những gì quan trọng. Kẻ xâm nhập chỉ báo cáo các vấn đề có thể hành động có tác động thực sự đến tư thế bảo mật của bạn.

Trả lời