Những đặc tính tiêu biểu của Carbonite Availability

Carbonite
 • Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
 • Đồng bộ giữa hệ thống chính và dự phòng
 • Bản quyền thuê bao theo năm

Carbonite Availability | Hệ thống luôn sẵn sàng

 • Carbonite Availability giúp hệ thống của bạn luôn sẵn sàng.
 • Ngăn ngừa mất dữ liệu trên các máy chủ Windows và Linux.
 • Công nghệ sao chép liên tục của phần mềm luôn có sẵn các bản sao lưu mới nhất của hệ thống đang hoạt động, mà không làm tốn băng thông trong hệ thống mạng nội bộ.

Nguyên lý hoạt động Carbonite Availability

 • Carbonite Availability được cài đặt trên hệ thống chính và hệ thống dự phòng.
 • Phần mềm tự động đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng.
 • Khi hệ thống chính xảy ra sự cố, hệ thống dự phòng sẽ được tự động chuyển qua làm hệ thống chính.
 • Quá trình chuyển đổi giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng hoàn toàn trong suốt với người sử dụng.

Giải pháp đồng bộ dữ liệu Carbonite Availability

 • Bảo vệ dữ liệu trên hệ thống chính và hệ thống dự phòng.
 • Bảo vệ ở nhiều cấp độ khác nhau, từ mức máy ảo tới mức toàn bộ datacenter.
 • Bảo vệ các hệ thống vật lý và cả hệ thống ảo hóa Hyper-V và VMware.
 • Bảo vệ tính sẵn sàng cao để giữ các ứng dụng luôn luôn trực tuyến, với các tùy chọn để khắc phục thảm họa dưới dạng dịch vụ (DRaaS).
 • Di chuyển dữ liệu mạnh mẽ để triển khai trong đám mây hoặc di chuyển từ đám mây này sang đám mây khác.
 • Mã hóa nâng cao cho dữ liệu khi sao lưu và khi khôi phục với các tiêu chuẩn mã hóa quốc tế.

Trả lời